சிறந்த ஆபாச » ஒரு தமிழ் உச்சரிப்பு மருத்துவரின் மேற்பார்வையில் குளியலறையில் ஒரு கன்னி இருந்தது

05:47
வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் பற்றி

அழகா தனது கால்களை விரித்து, புண்டையை பரிசோதிக்க மருத்துவரிடம் கொடுத்தார். அவன் அவளது துளை கவனமாக பரிசோதித்து, அவளது கன்னி விரிசலைக் தமிழ் உச்சரிப்பு கிழிக்கும்படி பையனிடம் சொன்னான். மென்மையாக பிச்சிற்குள் நுழைந்த அவள், முதல் பாலினத்திலிருந்து புலம்ப ஆரம்பித்தாள், அது அவளுக்கு ஆனந்தக் கடலைக் கொண்டு வந்தது.