சிறந்த ஆபாச » பெற்றோர் வீட்டில் இல்லாதபோது கழுதை தமிழ் நீல படம் மற்றும் புண்டையில் காதலி

04:16
வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் பற்றி

வீட்டில் தனது புதிய காதலியுடன் உட்கார்ந்து, அவரால் இன்றைய சந்திப்புகளை ஒன்றும் முடிக்க முடியவில்லை. அவள் அவளை மயக்கினாள், அவள் தன்னை உறிஞ்சிக்கொண்டாள். சிறுமி யூனிட்டை உறிஞ்சி பின்னர் கால்களை விரித்தாள். அவள் ஒரு பையனை சேணம் போட்டு, யோனி காட்சிகளுக்குப் பிறகு, குதத்தை வழங்கினாள். அவன் மகிழ்ச்சியுடன் அவன் மீது துப்பி, அவளது இறுக்கமான கழுதையில் ஒரு சூடான உறுப்பினரை நட்டான். சிறுமி குத அடிப்பதில் இருந்து புலம்பினார், இறுதியில், புரதத்தின் தமிழ் நீல படம் ஒரு பகுதியை சுவைத்தார்.