சிறந்த ஆபாச » இளம் மாணவர் தமிழ் ஊழல்கள் பசியுள்ள ஆசிரியரைப் பிடிக்கிறார்

02:33
வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் பற்றி

பாவாடையில் இருந்த பொன்னிறம் அவள் முழங்கால்களில் அமர்ந்து ஆசிரியரின் டிக் குடிக்க ஆரம்பித்தது. அவள் அவனைத் தமிழ் ஊழல்கள் தூண்டினாள், மேலும், தன்னை புண்டையில் கொடுத்தாள். அவர் அவளை மேசையில் வைத்துக் கொண்டார், பின்னர் அவளது புண்டையில் புற்றுநோயைப் பற்றிக் கொண்டு, விந்தணுக்களால் மூடப்பட்டார், இந்த விஷயத்தில் ஒரு சோதனைக்கு உறுதியளித்தார்.