சிறந்த ஆபாச » முதலாளி தனது பொன்னிற பிச் கடினமாக தமிழ் x n

19:16
வயது வந்தோருக்கான திரைப்படம் பற்றி

செயலாளர் முதலாளியின் உத்தரவின் பேரில் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்து அவரது சூடான உறுப்பினரின் மீது வாயால் வேலை செய்யத் தொடங்கினார். பிட்ச் ஒழுங்காக உறிஞ்சினார், ஏற்கனவே, அவளது புண்டையில் தமிழ் x n ஒரு உறுப்பினரை உணர்ந்தார். ஒரு துணிவுமிக்க போனருடன், அவர் கரைந்த சுரப்பை ஒரு கடினமான கடினமான மீது கிழித்து முடித்தார்.